Tietosuojakäytäntö

 Laadittu 18.10.2023

1. Rekisterinpitäjä

Korpinkantama
Y-tunnus 3209003-9
c/o Vaahterantie 1, 05830 Hyvinkää
eMail: info@korpinkantama

+358 45 3529242

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Jokihalme, heidi@korpinkantama.fi, +358 45 3529242

3. Henkilörekisteri

Henkilörekisteriin tallennettavia tietoja ovat Etunimi, Sukunimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot.

Emme tiedustele emmekä kerää henkilöturvatunnuksia, pinkoodeja tai salasanoja.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
asiakkaan suostumus jolloin asiakas itse luovuttaa tiedot rekisteriä varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä tuotteiden myyntitapahtuma. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Emme vastaa kolmansien osapuolten evästeistä emmekä tiedonkeruu perusteista.

Tietoja säilytetään asiakkuuden kannalta olennasen ajan. Vuoden kuluttua asiakkuudesta tiedot anonymisoidaan tai poistetaan ellei ole erikseen perusteltua jatkaa tietojen säilytystä (esim. maksuhäiriö, petos, häirintä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta asiakkaan luovuttamana, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan rekisterin pitäjälle.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Henkilötietojen lähde verkkokauppa-alustalla

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi;

Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran.

Mikäli asiakas on valinnut Klarna-maksun ostotapahtumassa, ostotapahtuman luoton tarkistukseen Klarnan toimesta vaadittu sosiaaliturvatunnus ei välity rekisterinpitäjälle, eikä täten tule tallennetuksi rekisterinpitäjän ylläpitämään rekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Korpinkantama (Y-tunnus 3209003-9), voi valtuuttaa yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tuottamaan IT-palveluita tai muita yrityksen ylläpitämisen kannalta oleellisia toimintoja, tuolloin valikoituja tietoja voidaan siirtää palvelun tuottajan ja videoneuvottelualustan toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Toiminnassa teemme yhteistyötä Klarna (laskutus ja asiakasrekisteri), PayPal (maksuliikenne), iZettle (maksuliikenne), Holvi (maksuliikenne), Webnode (domain, verkkokauppa ja asiakasrekisteri), Google (sähköposti, mainonta), Zoom & Google meet (verkkotapaamisalusta), Pakettikauppa (postituspalvelut)

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Pakettikauppa (postituspalvelu)
  • Rahtiyhtiö; (posti, matkahuolto)
  • Klarna (Maksupalvelut, luoton tarjoaja)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä säilytetään ainostaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään ainoastaan laitteistolla jossa on asianmukainen palomuuri ja virustentorjuntaohjelma aktivoituna. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Ajankohtaisesti rekisteriä käsittelee ainoastaan itse rekisterin pitäjä, Korpinkantama/ Heidi Jokihalme.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.korpinkantama.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 18.10.2023